Cổng thông tin các hội thi trực tuyến của Quận Đoàn Phú Nhuận

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Có thể có một số cuộc thi cho phép khách vãng lai truy cập

Bạn chưa đăng kí thành viên?

Xin chào! Để có thể truy cập vào các cuộc thi, bạn cần phải đăng kí một tài khoản thành viên. Các bước cần làm là như sau:
  1. Điền mẫu đăng kí thành viên với đầy đủ các thông tin cần thiết.
  2. Tài khoản của bạn sẽ được xác nhận; từ đó bạn có thể đăng nhập vào hệ thống.
  3. Tiếp theo, chọn cuộc thi mà bạn muốn tham gia.
  4. Nếu cuộc thi ấy cần mật khẩu truy cập thì bạn phải khai báo mật khẩu mà Ban Tổ chức đã cung cấp. Như thế bạn sẽ được đăng ký vào cuộc thi.
  5. Đến lúc này bạn sẽ có quyền truy cập đầy đủ trong cuộc thi. Cũng từ khi đó, bạn có thể đăng ký và tham gia các cuộc thi khác trên hệ thống này mà không cần phải đăng kí thành viên nữa. Mỗi lượt truy cập bạn đều phải sử dụng kí danh và mật khẩu đã đăng kí như trên.